”Öppna ett kulturhus för alla åldrar i Sätra”

Sätra centrum med Gunnel Friebergs skulptur Dockvagnen i förgrunden.
Efterlyses i Sätra: en mötesplats för alla, oavsett ålder.
Ordna ett kulturhus i Sätra, där människor i alla åldrar kan mötas. Det föreslår tre Sätrabor.

Sätra är ett stort område med människor från många kulturer och i många åldrar. Men var ska de mötas? Det undrar tre Sätrabor, som tillsammans skrivit ett medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen.

De önskar sig ett kulturhus där människor kan träffas över generationsgränserna. Där skulle de kunna lära känna varandra, umgås och göra saker ihop.

Många i området känner sig otrygga, anser de tre Sätraborna som tror att en mötesplats skulle få en positiv effekt på området och på äldres och yngre syn på varandra. ”Det här skulle skapa en trygg miljö och en bra relation mellan dem”, skriver de.