Kulturhuset: oenighet om var det ska ligga

Dick Bengtsson (M) och Christoffer Holmström (S). BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
Dick Bengtsson (M) och Christoffer Holmström (S). BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
Christoffer Holmström.
Christoffer Holmström.
Dick Bengtson.
Dick Bengtson.
På måndag träffas sju politiker för att diskutera när och var ett kulturhus kan bli möjlighet.
– Jag hoppas vi kan har ett förslag om något år, säger Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Föreningsverksamheterna i Tyresö är i stort behov av nytt kulturhus– det är både Moderaterna och Socialdemokraterna överens om. På måndag ställer föreningen Kulturhuset Kvarnhjulet frågorna när och var i politikerdebatten som rivstartar kulturveckan.

– Det är en akut fråga för att det är en så pass stor lokalbrist och höga lokalkostnader som äter upp föreningsbidragen, säger Christoffer Holmström (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

– Det är en lång process. Vi har många viktiga bollar i luften och kulturhuset är inte den enda viktiga bollen. Men jag hoppas vi kan har ett förslaget om något år, säger Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunägt ”inget alternativ”

Föreningens förslag är att bygga ett nytt kulturhus på kommunens egen mark. Men att flytta biblioteket, som enligt förslag ska inkluderas i kulturhuset, från det centrala läget i Tyresö centrum är inget alternativ enligt Dick Bengtson. Han vill istället samarbeta med externa fastighetsägare i Tyresö centrum för att hitta en lösning.

– Vår viktigaste ståndpunkt är att biblioteket ska ligga där människor rör sig och för oss är biblioteket den givna mittpunkten i ett kulturhus. Vi skulle aldrig flytta biblioteket från centrumanläggningen.

Även Christoffer Holmström ser vissa risker med att flytta biblioteket, men anser inte att den nuvarande placeringen är det enda alternativet.

– Man måste inte låsa sig vid att det biblioteket ska ligga där det ligger. Vi skulle vilja titta på olika alternativ som finns, men besöksantalet kan gå ned om det ligger längre bort, säger Christoffer Holmström.

Nybygge: ”inte billigare”

En stor oro hos föreningen är att lokalhyrorna kan öka om kulturhuset ägs av privata aktörer, därför vill de bestämt att det byggs på kommunal mark. Men enligt Dick Bengtson är nybygge på kommunägd mark inget som ger lägre hyror.

Att bygga ett eget gör det inte billigare, tyvärr är det så, hyran måste ju slå igenom för de kapitalkostnader man har.

Holmström instämmer dock med föreningen och menar att det blir lättare att kontrollera hyrorna.

– Men lokalbehovet är så stor så vi kan inte låsa oss vid att det måste vara på kommunal mark, och vi har inte jättemycket mark att exploatera.

Kommer kommunen subventionera föreningarnas hyror efter ett nybygge?

– Visst kommer det bli subventionerade hyror i någon form, det gör vi redan idag för föreningarna. Men hur mycket det kan bli kan jag inte svara på idag. För oss är det viktigare att subventionera föreningar för barn och ungdomar än för vuxna, säger Dick Bengtson.