Kulturhuset rivs – ger plats för bostäder

Många Väsbybor har nog undrat vad som ska hända med det gamla kulturhuset Vega nu när det nya kulturhuset är invigt. Svaret är att det ska bli bostäder.

Chefen för kontoret för samhällsbyggnad, Thomas Thunblom, berättar att kommunen preliminärt planerar att kunna börja planlägga för bostäder vid nyårsskiftet.

– Det gamla huset rivs så det blir helt ny bebyggelse. Höjden ska vara i den skala som är i området, så förmodligen 4-5 våningar, säger han.

Planläggningen sker i samråd med Peab som äger tomten.

Tidigare har det spekulerats i att byggnaden skulle kunna användas till en ny skola. Och i ett medborgarförslag från en Väsbybo förespråkades idén om att bygga ett danspalats i byggnaden.

Nu ser det alltså i stället ut att bli ett nytt centralt bostadshus på Centralvägen.