Kulturpris till pensionerad chef

Vallentuna Ingrid Ullman, före detta kulturchef i Vallentuna kommun, får i år Lions kulturstipendium. Hennes ledarskap beskrivs ha lagt grunden till kulturens starka ställning i kommunen.

– I kraft av hennes ambition, vilja och omtanke har kulturen kommit långt här i Vallentuna, säger Rolf Pousard, bidrags- och stipendiekommitténs ordförande i Lions.

Ingrid Ullman var kulturchef i Vallentuna mellan 1972 och 2008, då hon gick i pension.

Lions delar ut ytterligare två stipendier. Musikstipendiet går till kulturskoleeleven Izabella Trancredi och fritidsledarstipendiet går till Björn Bergquist, Brottby SK.