ANNONS

Tufft när Lidingö musikskola ska spara 200 000 kronor

Kulturskola - Lidingö Musikskola
Linn O'Down, Louise Eidegren, Leonardo Parklind och Lise Karlsson går på Musikmix. I dag spelar de kontrabas, med läraren Birgitta Svensson.
När kommunerna ska spara får många kulturskolor i länet tajtare budgetar.
I Lidingö sänks budgeten med 200 000 kronor – och fler tuffa år väntar.
– Vi får se över allt, säger chefen Lena Söderström.
ANNONS

Hälften av länets 26 kulturskolor får mindre resurser 2020 och drar ner på allt från administration och inköp till lärartjänster, med färre elevplatser som följd. Det visar Mitt i:s kartläggning. Åtta kulturskolor får ökade anslag, som dock gröps ur av höjda kostnader.

Lidingö musikskola hör till dem som måste spara. Budgeten sänks med 200 000 kronor (2019 var den 13,5 miljoner kr). Samtidigt höjs elevavgiften från 1 200 till 1 300 kronor.

– Vi får se över allt – inköp av utrustning, utbildningar och storleken på elevgrupper. Vi värnar barnens tillgång till musikskolan ända in i kaklet, säger musikskolechefen Lena Söderström.

Flera tuffa år väntar

Hon ser ”flera tuffa år framför sig” eftersom budgeten förväntas minska årligen, fram till 2022. Trots det hoppas hon kunna behålla kvalitet och utbud på samma nivå som hittills.

Ett välkommet tillskott är det statliga bidraget från Kulturrådet, öronmärkt för utvecklingsprojekt. För oktober 2019–mars 2020 har Lidingö kulturskola fått 300 000 kronor.

– Vi använder dem till att fortsätta ett projekt i Bodals skola, i ett socioekonomiskt definierat skolområde. Det är en kostnadsfri klassorkester i årskurs 2 och 5. Dessutom har vi ett projekt i Ledviks resursenhet, för elever med en autism- eller språkstörningsdiagnos. De får spela i band, säger Lena Söderström.

Kulturskola - Lidingö Musikskola

7-åringarna Linn O’Down och Louise Eidegren går på Musikmix vid Lidingö musikskola, och får testa många olika instrument. Här provar de på kontrabas. ”Jag tycker om det. Men jag gillar också baryton”, säger Linn. Hon kan tänka sig att fortsätta med kontrabas.  Foto: Hanna Lilja

Dystrare svar i år

Det är inte bara i Stockholms län kulturskolorna har det kärvt. 40 procent av landets kulturskolor förväntar sig besparingar under de närmsta fyra åren, enligt en enkät som Kulturskolerådet gjorde i början av hösten. Svaren är betydligt dystrare än ett år tidigare, då endast 7 procent befarade åtstramningar.

ANNONS

Förändringen är alarmerande, anser Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren.

– Det är en allvarlig signal, som hänger samman med att många kommuner går med förlust. Det har i sin tur generellt med demografi att göra. Andelen barn, unga och äldre blir fler medan de yrkesverksamma, som betalar skatt, blir färre, säger han.

14 befarar nedläggning

I Stockholms län befarar inga kulturskolor en nedläggning. I riket gör 14 kulturskolor det, enligt enkäten. Torgny Sandgren tycker att en kulturskolelag borde stiftas, för att säkra att kulturskolor finns för alla barn och unga i landet.

– Vi delar kulturskoleutredningens slutsats att en lag vore bra, och driver den frågan. Det är inte rimligt att barns tillgång till en kulturskola är beroende av var barnet bor. Tyvärr är det svårt att hitta en politisk vilja till det, säger han.

Hon framhåller också de medel Lidingö musikskola får från en privat stiftelse, som går till verksamhet för nyanlända, samarbeten med det professionella musiklivet och ett program för elever som vill satsa extra på musiken.

– De här satsningarna hade vi inte kunnat göra utan statliga pengar eller externa medel, säger hon.

Kulturskola - Lidingö Musikskola, kontrabas

Kontrabasar på rad, i väntan på nyfikna elever.  Foto: Hanna Lilja

Fakta

Terminsavgiften höjs nästa år

Cirka 1 250 barn och unga går i Lidingö musikskola.

Terminsavgiften är 1 200 kr. Den höjs till 1 300 kr 2020. Snittet i riket är 650 kronor.

De flesta kulturskolor i Stockholms län ligger över rikssnittet. Högst ligger Danderyd, med 1 720 kr. Lägst ligger Botkyrka, med 350 kr.

Källa: Lidingö musikskola
Fakta

Så här förändras budgetanslaget till länets kulturskolor 2020

Om det inte anges får kulturskolorna ingen kompensation för ökade priser och löner, vilket urholkar budgetarna.

Botkyrka

Oförändrad (ca 19 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Danderyd

Minskning med 800 000 kr (8,2 milj kr 2019).

Ekerö

Minskning med 100 000 kr (7 milj 2019).

Haninge

Minskning med 300 000 kr (drygt 12 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Huddinge

Oförändrad (12 milj kr 2019).

Järfälla

Oförändrad (16,7 milj kronor 2019).

Lidingö

Minskning med 200 000 kr (13,5 milj kr 2019).

Nacka

Oförändrad (40 milj kr 2019).

Norrtälje

Ökning med 260 000 kr (15,64 milj kr 2019)

Nykvarn

Oförändrad (3,8 milj kr 2019). 

Nynäshamn

Ej klart (7,5 milj kr 2019)

Salem

Minskning med 575 000 kr (4,65 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Sigtuna

Ej klart (ca 10,2 milj 2019). Kompensation för ökade löner.

Sollentuna

Ökning med 600 000 kr (16 milj 2019).

Solna

Ökning med 176 000 kr (17,6 milj kr 2019).

Stockholm

Ökning med 15 milj kr (177,9 milj kronor 2019).

Sundbyberg

Ej klart (18, 4 milj kronor 2019).

Södertälje

Minskning med 660 000 kr (23,6 milj kr 2019).

Tyresö

Ökning med 443 000 kronor ( 9,7 milj kr 2019). Delvis kompensation för pris- och löneökningar.

Täby

Ökning med 3,6 milj kr (15 milj kr 2019). Större delen går till en stor omorganisation.

Upplands Väsby

Oförändrad (11 milj kr 2019).

Upplands-Bro

Ökning med 2,4 milj kr (7,3 milj kr 2019). Pengarna går till att införa kulturchecksystem.

Vallentuna

Oförändrad (14,7 milj kr 2019).

Vaxholm

Trolig ökning, budget ej klar (4,2 milj kr 2019).

Värmdö

Trolig minskning, budget ej klar (15,2 milj kr 2019).

Österåker

Ej klart  (10,8 milj kr 2019).