ANNONS

Efter nedskärningarna: Kulturskolan förstärks med 15 miljoner

Kulturskolan i Stockholm. Esther Santesson, 14 år, går i kulturskolan i Bagarmossen Folkets hus. Jag har spelat ca 5år. När jag var liten så drömde om att spela dragspel eller fiol. Vi köpte faktiskt dragspel hem och min pappa tyckte att det var intressant så ville jag bra börja en dag. Dragspel låter väldigt fint, annorlunda och är mångsidigt, det tilltar mig.
"Dragspel låter väldigt fint, annorlunda och är mångsidigt. Det tilltalar mig", säger Esther Santesson, 14 år, som går kurs i Bagarmossen.
2020 får kulturskolan i Stockholm 15 nya miljoner – pengar som ska gå till att nå nya grupper.
Förstärkningen görs efter ett mycket kärvt 2019.
Många andra kulturskolor i länet har det också tufft.
ANNONS

Hälften av länets 26 kulturskolor får mindre resurser 2020 och drar ner på allt från administration och inköp till lärartjänster, med färre elevplatser som följd. Det visar Mitt i:s kartläggning. Åtta kulturskolor får ökade anslag, som dock gröps ur av höjda kostnader.

I Stockholm förstärks kulturskolan med 15 miljoner kronor 2020.

– Vi är naturligtvis glada att man inser värdet av vår verksamhet. Pengarna ska framför allt gå till att utveckla vårt resurscenter för elever med särskilda behov och till att utveckla de avgiftsfria verksamheterna i stadsdelar där vi når färre ungdomar, säger Jelena Veljkovic, kulturskolechef.

2019 var tufft

2019 var ett tufft år för kulturförvaltningen, med ett sparbeting på 45 miljoner kronor. I den interna fördelningen fick Kulturskolan behålla samma budget som 2018 (177, 9 miljoner), men måste ändå skära ner för att klara ökade kostnader för bland annat lokaler. 28 personer slutade genom frivilliga avgångar.

– Vi har också sett över hela vår organisation. Den nya organisationen sjösattes den 1 september, med mindre geografiska enheter som gör verksamheten mer effektiv och mindre tungrodd för de lokala enhetscheferna, säger  Jelena Veljkovic.

Kulturskolan i Stockholm.. Esther Santesson, 14 år Björhagensskola 8b, Jag har spelat ca 5år. När jag var liten så drömde om att spela dragspel eller fiol. Vi köpte faktiskt dragspel hem och min pappa tyckte att det var intressant så ville jag bra börja en dag. Dragspel låter väldigt fint, annorlunda och är mångsidigt, det tilltar mig.

”När jag var liten drömde jag om att spela dragspel eller fiol. Vi köpte faktiskt dragspel, min pappa tyckte att det var intressant. Så en dag ville jag bara börja! Nu har jag spelat i ungefär fem år”,säger 14-åriga Esther Santesson som går i kulturskolan i Bagarmossen. Foto: Pekka Pääkkö

Välkommet statligt bidrag

Ett välkommet tillskott är det statliga bidraget från Kulturrådet,  (ett bidrag på totalt 100 miljoner kronor årligen, som drogs in i Moderaternas och Kristdemokraternas budget hösten 2018, men som återinförts av S- och MP-regeringen).

– Vi har sökt och fått 2,6 miljoner kronor för perioden oktober–mars. Det gör att vi kan fortsätta att med Rum för skapande, en avgiftsfri verksamhet där vi når ungdomar i ytterstaden, säger Jelena Veljkovic.

ANNONS

Delar av kulturskolan på Söder står utan lokal i framtiden

Dystrare svar i år

Det är inte bara i Stockholms län kulturskolorna har det kärvt. 40 procent av landets kulturskolor förväntar sig besparingar under de närmsta fyra åren, enligt en enkät som Kulturskolerådet gjorde i början av hösten. Svaren är betydligt dystrare än ett år tidigare, då endast 7 procent befarade åtstramningar.

Förändringen är alarmerande, anser Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren.

– Det är en allvarlig signal, som hänger samman med att många kommuner går med förlust. Det har i sin tur generellt med demografi att göra. Andelen barn, unga och äldre blir fler medan de yrkesverksamma, som betalar skatt, blir färre, säger han.

14 befarar nedläggning

I Stockholms län befarar inga kulturskolor en nedläggning. I riket gör 14 kulturskolor det, enligt enkäten. Torgny Sandgren tycker att en kulturskolelag borde stiftas, för att säkra att kulturskolor finns för alla barn och unga i landet.

– Vi delar kulturskoleutredningens slutsats att en lag vore bra, och driver den frågan. Det är inte rimligt att barns tillgång till en kulturskola är beroende av var barnet bor. Tyvärr är det svårt att hitta en politisk vilja till det, säger han.

Stora protesterar mot nedläggningen av teatern på Skeppargatan

Kulturskolan i Stockholm. Ökad budget 2020 efter tufft år 2019.

Läraren Erik Iivonen undervisar i Bagarmossen Folkets hus. I bakre raden (från vänster): Egil Stahre, Dexterr Norrman och Hannes Hjohlman. Längst fram spelar Karin Agdlerm och Esther Santesson. Foto: Pekka Pääkkö

Fakta

18 000 elever går i kulturskolan

Cirka 18 000 barn och unga deltar i Kulturskolan Stockholm.

Terminsavgiften är 300–750 kr per termin. Snittet i riket är 650 kr.

De flesta kulturskolor i Stockholms län ligger över rikssnittet. Högst ligger Danderyd, med 1 720 kr. Lägst ligger Botkyrka, med 350 kr.

 

Källa: Kulturskolan Stockholm
Fakta

Så här förändras budgetanslaget till länets kulturskolor 2020

Om det inte anges får kulturskolorna ingen kompensation för ökade priser och löner, vilket urholkar budgetarna.

Botkyrka

Oförändrad (ca 19 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Danderyd

Minskning med 800 000 kr (8,2 milj kr 2019).

Ekerö

Minskning med 100 000 kr (7 milj 2019).

Haninge

Minskning med 300 000 kr (drygt 12 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Huddinge

Oförändrad (12 milj kr 2019).

Järfälla

Oförändrad (16,7 milj kronor 2019).

Lidingö

Minskning med 200 000 kr (13,5 milj kr 2019).

Nacka

Oförändrad (40 milj kr 2019).

Norrtälje

Ökning med 260 000 kr (15,64 milj kr 2019)

Nykvarn

Oförändrad (3,8 milj kr 2019). 

Nynäshamn

Ej klart (7,5 milj kr 2019)

Salem

Minskning med 575 000 kr (4,65 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Sigtuna

Ej klart (ca 10,2 milj 2019). Kompensation för ökade löner.

Sollentuna

Ökning med 600 000 kr (16 milj 2019).

Solna

Ökning med 176 000 kr (17,6 milj kr 2019).

Stockholm

Ökning med 15 milj kr (177,9 milj kronor 2019).

Sundbyberg

Ej klart (18, 4 milj kronor 2019).

Södertälje

Minskning med 660 000 kr (23,6 milj kr 2019).

Tyresö

Ökning med 443 000 kronor ( 9,7 milj kr 2019). Delvis kompensation för pris- och löneökningar.

Täby

Ökning med 3,6 milj kr (15 milj kr 2019). Större delen går till en stor omorganisation.

Upplands Väsby

Oförändrad (11 milj kr 2019).

Upplands-Bro

Ökning med 2,4 milj kr (7,3 milj kr 2019). Pengarna går till att införa kulturchecksystem.

Vallentuna

Oförändrad (14,7 milj kr 2019).

Vaxholm

Trolig ökning, budget ej klar (4,2 milj kr 2019).

Värmdö

Trolig minskning, budget ej klar (15,2 milj kr 2019).

Österåker

Ej klart  (10,8 milj kr 2019).