Kulturskolan flyttar till Fridhemsskolan

SOLNA Solna kulturskola flyttar till Fridhemsskolan. Det föreslås i den nya utvecklingsstrategin för Hagalund. Flytten skulle förstärka det redan starka kulturutbudet i Hagalund och samtidigt ge fler barn möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet, menar Marianne Damström-Gereben (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Cirka 1 700 barn går i Solna kulturskola. Flytten ska vara klar nästa höst.