ANNONS

Kulturskyddat hus byggs ut

ANNONS

Östberga En kulturhistoriskt intressant lagerlokal i Östberga ska byggas ut med 3 500 kvadratmeter.

Byggnaden från 1984, som ligger precis söder om Södra länken, i höjd med Årstabergs station, inventerades av Stadsmuseet 2008.

Den bedömdes ha särskilt kulturhistoriskt värde tack vare sin särpräglade och tidstypiska arkitektur – och blev grönklassad vilket är den högsta klassningen.

De planerade tillbyggnaden föreslås äga rum i den södra delen av fastigheten.