Kulturvecka ska locka till hållbar utveckling

Kompani giraff är en av de medverkande under den Bagiska veckan.
Kompani giraff är en av de medverkande under den Bagiska veckan.
Bagarmossens Folkhets hus har fått 290 000 kronor för att arrangera en Bagisk vecka om hållbar utveckling. Det utlovas teater, dans, film och föreläsningar.
– Det här är det största evenemang som Bagarmossens folkets hus någonsin har genomfört, säger verksamhetschefen Anna Linell.

Idag blev det klart att Bagarmossens folkets hus har fått pengar från Sida för att utveckla de globala hållbarhetsmålen. Allt ska ske i en så kallad Bagisk vecka.

– Det här känns jätteroligt och innebär att vi kan genomföra den här roliga och spännande veckan där vi använder oss av kultur och samtal för att skapa en mötesplats för hållbar lokal utveckling med ett globalt fokus, säger Anna Linell.

Under den Bagiska veckan, som ska vara i augusti, utlovas bland annat cirkus, film, teater, föreläsningar och workshops. Medverkar gör bland andra Kompani giraff, miljökabarén Sweet dreams och Bagarmossen resilience center.

– Det kommer att bli ett stort pådrag här i Bagis och vi kommer även att samarbeta med skolor och förskolor,

Hösten 2015 fick Bagarmossens Folkets hus ett ultimatum av Stockholms stad att de måste göra mer arrangemang annars skulle staden dra in deras stöd. En ny styrelse tillsattes och i november förra året började de nya verksamhetscheferna Anna Linell och Lena Wolmner.

– Att vi har fått de här pengarna är ett tecken på att vi gör rätt saker i den är nystarten, säger Anna Linell.