Kulurhuset äntligen klart

Att flytta in i ett nytt specialritat hus ger verksamheten skjuts, tycker kulturchef Pernilla Järveroth. ”Varje pusselbit får större effekt”.
Att flytta in i ett nytt specialritat hus ger verksamheten skjuts, tycker kulturchef Pernilla Järveroth. ”Varje pusselbit får större effekt”.
Mångmiljonhuset ska bli symbolen för det nya Vallentuna. Här får besökarna umgås som i ett gemensamt vardagsrum.

Förhoppningen är också att huset ska locka till sig nya Vallentunabor.

På lördag invigs en av kommunens riktig stora satsningar – Vallentuna biblioteks- och kulturhus. 172 miljoner har satsats på att bygga det specialritade huset i kommunalhusparken.

– Jag är stolt och glad. Det är ett hus värdigt en kommun som expanderar som bara den, säger kulturnämndens ordförande Lars Bertil Olsson (KD).

En hel vecka ägnas åt invigningen av huset som nu marknadsförs som Vallentunas nya vardagsrum. Artister som Helen Sjöholm och Kim Anderzon ska ge invigningen tyngd och glans.

Men huset är mer än ett bibliotek. Både politiker och tjänstemän beskriver det som en symbol för det nya moderna Vallentuna. Huset används redan flitigt i kommunens marknadsföring. Bland annat pågår en reklamkampanj för det nya huset på Roslagsbanan – en ovanlig investering. Sammanlagt har kommunen lagt 130 000 kronor på marknadsföring av huset.

Kulturchefen Pernilla Järveroth tror att huset kan locka nya människor att bosätta sig i kommunen.

– Det kan vara ett konkurrensmedel för kommunen. Kultur och fritid är sådant man ofta använder i marknadsföringen. Och om det finns ett sådant här hus som är ett nav för så många aktiviteter kan det fälla avgörandet när man väljer var man ska bosätta sig, säger hon.

Bygget av huset med alla sina specialfunktioner har varit ett jätteprojekt. Bara i det så kallade kulturrummet jobbar elva konsultgrupper för att trimma in ljus, ljud och teknik.

Ekonomiskt är det en kultursatsning av gigantiska mått. Om man håller inom budgeten på 172 miljoner kronor blir det drygt 5 500 kronor per person, utslaget på kommunens 31 000 invånare.

– Skulle man räkna om det till Stockholmssiffror med deras 900 000 invånare skulle man få bygga kulturhus för flera miljarder (4,9 miljarder kronor, reds anm), säger Lars Bertil Olsson.

Vägen till att bygga biblioteks- och kulturhuset i Vallentuna har varit lång och krokig. Sedan 1986 har planer på ett nytt bibliotek funnits. Under början av 2000-talet gjordes flera förstudier som hämnade i papperskorgen. De byggde på tanken att bygga ut det gamla biblioteket.

Det var först när fastigheterna i centrum gick över till en privat ägare som var intresserad av de gamla bibliotekslokalerna för kommersiellt bruk som tankarna på en solitär byggnad föddes.

– Vi ville tänka helt nytt, säger kommunalrådet Örjan Lid (M).

Han satt och skrattade för sig själv på ett möte 2007 för moderata kommunalråd där finansminister Anders Borg varnade för satsningar på arenor eller kulturhus i kommunerna:

– Då flinade jag och tänkte, det är precis vad vi ska göra. Visst blir det en kostnad. Men det ger prägel åt bygden. Det här är en signal att Vallentuna tänker på framtiden. Det här huset ska stå här i 150 år. Minst.

Fakta

Flexibelt hus

Vallentuna kultur och bibliotekshus är ritat av arkitekten Lars Gauffin på Nyréns arkitektkontor.

Byrån vann en arkitekttävling om uppdraget. Sju byråer ställde upp.

I huset finns bibliotek, tre flexibla scener, kafé, kontorslokaler, sköna stolar och roliga prång där besökarna kan läsa eller bara sitta.