Kund blev ­utan hjälp på natten

NACKA Personal som hade nattjänstgöring påbörjade en arbetsinsats hos en kund men kunde inte avsluta uppdraget och glömde sedan borta att meddela detta.

Konsekvensen blev att kunden inte fick insatsen den skulle ha haft.

Verksamheten har nu gjort en lex Sarah-rapport, om påtaglig risk för missförhållande.