Kunden får betala för bil full med fel

Rinkeby-Kistas konsumentjurist Juan Colarte har hjälpt till med turerna kring bilen.
Rinkeby-Kistas konsumentjurist Juan Colarte har hjälpt till med turerna kring bilen.
Reklamationsnämnden menar att bilköparen borde få tillbaka 13 000 kronor efter en misslyckad­ bilaffär. Ändå får han inga pengar av bilhandlaren.

– Kunden står i ingen­mansland, säger konsumentjuristen Juan Colarte.

Abdirizak Ibrahim från Rinkeby köpte den gråa Forden i juli förra året. Och redan nästa dag började problemen.

– Det första var att tankmätaren inte rörde sig trots att jag körde runt hela dagen, säger han.

Han kontaktade då säljaren som, enligt Abdirizak, svarade att priset på bilen varit bra och att han fick leva med den trasiga mät­aren.

Tre månader senare var det dags för besiktning. Där upptäcktes ett glapp i en styrled fram, att stopplyktan var ur funktion samt att kamremmen inte bytts trots att säljaren ska ha hävdat det i annonsen.

Abdirizak klagade återigen hos bilföretaget som, enligt honom, svarade samma sak: ”Du får laga på egen bekostnad”.

Med hjälp av Rinkeby-Kistas konsumentjurist Juan Colarte an­mälde han företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en myndighet som avgör tvister mellan konsumenter och företag.

Nämnden begärde in ett svar från bilhandlaren men trots en påminnelse kom inget in. Därför gick nämnden helt på Abdirizaks linje: bilföretaget borde betala tillbaka 11 664 kronor för felen och 1 429 kronor för besiktning och felsökning.

Men bilföretaget vägrar att följa ARN:s beslut. Något det, enligt lagen­, faktiskt inte behöver göra eftersom myndighetens uttalanden bara är rådgivande.

– Sådant här händer, men seriösa företag följer oftast ARN:s beslut, säger Juan Colarte.

Företaget går att hitta på ARN:s hemsida på den så kallade ”Svarta listan”, en sammanställning av företag som flertalet gånger inte följt besluten. Enligt myndigheten har det skett fyra gånger tidigare sedan 2010.

Bilhandlaren själv har en helt annan bild av händelseförloppet. Han menar att företaget i och med en flytt inte fått kunskap om ärendet från ARN och inte heller fått påminnelsen. Han tänker därför begära en omprövning av beslutet.

– Om ARN då ger honom rätt kommer vi att betala eller laga bilen­, säger bilhandlaren.

Han menar också att Abdirizaks begäran om ersättning är riktat till fel företag. Det gamla företaget är nedlagt och ersatt med ett nytt. Enligt honom har också Abdirizak redan fått ersättning på 1 600 kronor av bilhandlarens bror, något man glömt skriva ett kvitto på. Angående de 11 000 kronor Abdirizak begärt håller inte bilhandlaren med.

– Han menar att kamremmen inte varit bytt. Kamremmen skulle inte varit bytt enligt annonsen.

Nästa steg för Abdirizak blir att stämma handlaren i domstol, något­ som kan vara mycket kostsamt­. Men det hade inte behövts i exempelvis Norge, där före­tag måste följa motsvarande beslut.

– Varför göra det så komplicerat? Kunden står i ingenmansland och undrar vad han ska göra nu. Det är klart att jag som konsumentjurist önskar att beslutet var tvingande, säger Juan Colarte.

Seriösa företag följer oftast ARN:s beslut.Juan Colarte, konsumentjurist

Fakta

ARN

2011 kom 1 702 anmälningar in till ARN inom kategorin ”motor”.

I 43 procent av fallen fick konsumenten rätt mot företaget.

Företagen följde ARN:s beslut i två tredjedelar av de ärenden där konsumenten fått rätt.

Källa: Allmänna reklamationsnämnden