Kungens kurva kan få en t-banestation

Tågstopp i Flem­ings­berg, spårväg Syd och tunnelbana till Kungens kurva. Det är tre förslag som kommunen nu skickat in till Sverige­för­handlingen.

– Huvudpoängen är att vi är villiga att bygga mycket bostäder. Men det kräver kollektivtrafiklösningar som fungerar, säger Malin Danielsson (FP).

Sverigeförhandlingen har fått i uppdrag av regeringen att förhandla om stora infrastruktursprojekt. Huddinge kommun vill delta med tre projekt. Ett av dem är tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg och regionala förbindelser.

– Flemingsberg har många på- och avstigande resenärer på sina pendeltåg. Vi hoppas att det här ska ge fler vägar till och från Flemingsberg, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Det andra förslaget gäller Spårväg syd. Enligt kommunen skulle spårvägen kunna möjliggöra en ny stadsdel i Loviseberg/Glömsta med 6 500 bostäder. Det tredje förslaget gäller en tunnelbana till Kungens kurva från Fruängen.

– Kungens kurva har ungefär 20 miljoner besökare per år. Kan vi minska trafiken och få fler att åka kollektivt är det bra både för miljön och trafikläget, säger Malin Danielsson.

Enligt kommunen har Sverigeförhandlingen lovat en snabb återkoppling och de hoppas få svar inom kort. Malin Danielsson menar att satsningarna är mycket viktiga för Huddinge.

– Det är mycket folk som bor här men det är inte lika mycket arbetsplatser på den södra sidan av Stockholm. Ju fler arbetsplatser desto fler affärer, kaféer och annat finns det behov av, vilket är en vinst för Huddinge­borna. Huddinge blir en spännande plats utanför innerstan, säger hon.

Fakta

Projekt där många betalar

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt där många parter ska kunna vara med och påverka.

Regeringens förhandlingspersoner reser runt i Sverige för att förklara uppdraget, diskutera förväntningar och möjliga åtgärder.

Finansieringen kan i slutändan komma från staten, berörda kommuner och landsting.