3,1

miljoner – så mycket får Norrmalms stadsdelsnämnd från staden för att göra stadsdelen tillgängligare för funktionshindrade. Totalt fördelas 50 miljoner till stadsdelarna.