Kungsbron ska bli bättre för cyklister

Moderaterna vill lägga 468 miljoner kronor fram till 2018 på projekt som ska förbättra cykelpendlandet i Stockholm.

Bland annat ska Kungsbron få ordentliga cykelbanor.

Allt fler väljer cykeln framför bilen som färdmedel till och från jobbet. På vissa gatusträckor trampar 10 000 cyklister förbi en dag med bra väder.

Men Stockholms stads enkätundersökningar visar samtidigt att cyklisterna upplever att cykelbanorna är för dåliga.

– De är bristfälliga på många ställen, säger Krister Isaksson, som var cykelplanerare i staden fram till år 2010 och själv regelbundet cyklar i staden.

Men nu ska det bli bättring. Den M-ledda alliansen i stadshuset utlovar bättre villkor för cykelpendlarna. Vid nästa möte väntas trafiknämnden klubba igenom cykelsatsningar på sammanlagt 468 miljoner kronor fram till 2018.

– Cykeln ska bli ett mer attraktivt alternativ för fler stockholmare, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Men endast 68 miljoner kronor satsas i år.

– Satsningarna är bra. Sedan kvarstår att se om de förverkligas. Det går trögt att genomföra det som tidigare utlovats, säger Krister Isaksson, som påpekar att det är valår i år.

Ett projekt som kommer att genomföras i år är Kungsbron. Norrmalm och Kungsholmen förbinds bättre då bron får ett nytt cykelfält. Men om bygget drar igång innan eller efter sommaren vågar man inte spekulera i på trafikkontoret.

Den rödgröna oppositionen har länge ansett att satsningarna varit för få och för små.

– Det räcker inte. Bilen prioriteras fortfarande över cykeln, säger Daniel Helldén (MP).

Han efterfrågar fullstora cykelfält avskilda från gångtrafiken, men menar att staden då måste våga ta bort en hel del parkeringsplatser längst gatorna.

Ulla Hamilton menar dock att bilisterna visst får maka på sig:

– Vi tar bort körfält för bilar på flera ställen. De som säger att vi inte gör något kommer att få se, säger hon.

De projekt som hon nu går ut med ryms alla inom ramen för den tidigare utlovade cykelmiljarden.

Fakta

Här cykelsatsas det i år

Kungsbron får nytt cykelfält.

Korsningen Sankt Eriksgatan-Fleminggatan förbättras.

Cykelbanan på Lilla Västerbron får ny beläggning och breddas.

Även Skeppsbron–Strömbron, Götgatan och Långholmsgatan förbättras.

Merparten av de 468 ut-lovade miljonerna, 267 miljoner kronor, är öronmärkta för att bygga om viktiga delar av pendlingsstråken.

Källa: Stockholm stad