Kungsgatan ska bli mer cykelvänlig

Staden ansöker om extra pengar av ­Trafikverket för att förbättra cykeltrafiken på Kungsgatan.

Gatan ska bli ett så kallat pendlingsstråk.

Trafikkontoret har ansökt om 52 miljoner kronor från Trafikverket för att nästa år genomföra ett antal trafiksäkerhetsåtgärder. Bland annat handlar det om att göra trafiken säkrare utanför flera skolor i staden.

Men en del av pengarna är öronmärkta till att göra en bra bit av Kungsgatan, mellan Kungsbron och Vasagatan, till ett så kallat pendlingsstråk där cyklister är prioriterade.

– Målet är att vi ska kunna börja bygga ut nästa år, säger Per-Åke Kärnberg, projektansvarig på trafikkontoret.

Exakt hur en ny och bättre cykelbana ska dras längs Kungsgatan är i dag oklart. Klart är dock att cykelstråket på ett eller annat vis ska förbättras. Senast i slutet av året ska tjänstemännen vid trafikkontoret presentera sitt färdiga förslag för politikerna i trafiknämnden.

– Just nu ligger det hela på en konsult som tittar på lite olika lösningar, så det går i dag varken att säga hur mycket det kommer att kosta eller exakt hur vägen kommer att byggas om, ­säger Per-Åke Kärnberg.

Cyklandet i innerstan har ökat med 76 procent de senaste åren. Det stora problemet är de smala vägarna. Många cykelbanor i city är en dryg halvmeter smalare jämfört med i ytterstan.

Erik Hammarström, som ansvarar för alla cykelvägar i Vasastan och Östermalm, menar att breddning många gånger är svårt.

– Den största utmaningen när man ska bygga nya cykelbanor i Vasastan är det begränsade utrymmet och de många trafikantgrupper som ska dela på utrymmet.

Kungsgatan är enligt Stockholm stads cykelplan en av de gator som har högsta prioritet att breddas.

Cykelstråken behöver även breddas på Karlavägen, Odengatan (mot Valhallavägen), S:t Eriksgatan, Solnabron och Vasagatan. Gatorna är alla högprioriterade sträckor som cyklister ska kunna köra snabbt och smidigt på.

Trafikkontoret vill även göra det smidigare för busstrafiken på Kungsgatan.

Fakta

Pendlingsstråk och bredare cykelbanor

Stockholms stads cykelplan innehåller prioriterade gator och vägar. Cykelbanor klassas som ”pendelstråk”, ”huvudstråk” och ”lokalstråk”. Pendlingsstråk innebär att cyklister prioriteras, oftast genom att gång- och cykeltrafik separeras.

En regional cykelplan har även tagits fram för Stockholms­regionen. Bakom planen står Trafikverket, landstinget, SL och länsstyrelsen. Nära åtta mil helt nya cykelbanor, säkrare korsningar, bredare cykelbanor och säkrare och större cykelparkeringar vid pendeltågstationer ska byggas de kommande åren.

Källa: Stockholms stad/Trafikverket