Kungsholmen blir vackrare

Kungsholmen Kommunstyrelsen leder i år ett projekt kallat Vackra Stockholm för att snygga till staden på olika sätt. Fullmäktige har avsatt 15 miljoner kronor i budgeten till projektet.

På Kungsholmen har 27 bidrag med förslag kommit in. 15 av dem ingår i stadsdelsnämndens ansvarsområden och hela åtta av dem innebär förslag på att bevara och rusta upp hundrastområdet under och kring Tranebergsbron.

Nu har stadsdelsnämnden beslutat sig för att ansöka om 600 000 kronor från potten som avsatts till projektet för att försköna fem platser på Kungsholmen.

Platser som kommer snyggas till är Thorildsplan, Fredhällsparkens bäckfåra, Kungsholms strand, Norr Mälarstrand och Kungsholms torg.