ANNONS

Larmet från Kungsholmen: Serafens personal har fått nog

Serafens vård- och omsorgsboende personalen demonstrerade
Personalen på Serafens vård- och omsorgsboende visade sitt missnöje i samband med att Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträdde.
Omöjliga scheman för personalen och boende som inte får duscha.
På torsdagskvällen demonstrerade personalen på Serafens vård- och omsorgsboende.
– Nu har vi nått gränsen. Ingen mår bra, säger undersköterskan Fosia Smith. 
ANNONS

På Serafens vård- och omsorgsboende, som ligger på Hantverkargatan 2, bor runt 250 äldre. Där utanför samlades på torsdagskvällen ett 30-tal ur boendets personalstyrka för att demonstrera mot saker som de tycker är dåligt på arbetsplatsen.

Många hade gjort egna plakat för att få fram sitt budskap. ”Var är tryggheten för våra äldre”, ”Öka bemanningen” och ”Vi har fått nog”, stod på några av dem.

– Om man är döende och vill hålla någon i handen när man ska gå bort, då ska man få göra det. Nu hinner inte personalen alltid. Folk dör ensamma, säger Christin Spoong, undersköterska och arbetsplatsombud.

För lite personal

Hon har arbetat på Serafen sedan 2005. Hon älskar sitt jobb, men menar att den senaste tidens förändringar i schemat har försämrat arbetsmiljön.

Framförallt vänder hon sig emot ett nyinfört 13 timmars-pass och att åtta tjänster nyligen har tagits bort.

– Ibland börjar man klockan sju på morgonen efter ett 13 timmars pass. Det är inte optimalt. Mår inte personalen bra mår inte patienterna bra, säger hon.

Christin Spoong och Fosia Smith

Christin Spoong och Fosia Smith var två av de som demonstrerade. Foto: Jonas Sylvén-Möller

Berättade för politikerna

Efter att personalen stått med sina plakat utanför Serafen i en halvtimme gick de in i byggnaden. Kungsholmens stadsdelsnämnd har nämligen sina sammanträden i lokalens bottenvåning och demonstrationen sammanföll med ett sådant.

ANNONS

Personalen tog plats på stolar i rummet. Under mötets första halvtimme berättade de för politikerna om Serafens brister. Då framkom bland annat att de boende ibland inte hinner duscha eller komma ut i friska luften.

Dessutom händer det att personalen måste mata två personer samtidigt.

– Nu har vi nått gränsen. Ingen mår bra, berättade Fosia Smith.

Kommer följa upp Serafen

Rasmus Jonlund (L) är ordförande Kungsholmens stadsdelsnämnd. Han tyckte att det var bra att personalen kom för att göra sina röster hörda.

– Det är viktigt att de berättar. Det är inte stadsdelsnämnden som sätter schemat, men vi kommer att följa upp Serafen noggrant, säger Rasmus Jonlund.

Lena Slotte är avdelningschef för äldreomsorgen i stadsdelen. Även hon välkomnar dialog och samtal.

– 13 timmars-passet är inte optimalt. Men det är viktigt att arbetsbeskrivning för vad som gäller under passet finns så att personalen vet, säger hon.

Vad tänker du om att personalen ibland måste mata två personer samtidigt och att de äldre ibland inte hinner duscha?

– Jag har svårt att gå in på detaljer. Jag tänker att det är viktigt med tydliga arbetssätt. Ska alla äta samtidigt till exempel? Man kanske ska dela upp i matlag.

Kommer ni att följa upp Serafen nu?

– Självklart. Jag har samtal med Serafens ledning. Jag vet att det pågår dialog kring schemat, säger Lena Slotte.

Fakta

Personalens krav

  • Få tillbaka de åtta anställningar som skars ner vid den senaste schemaförändringen.
  • En rimlig bemanning som ger bra livskvalité för de boende och bra arbetsmiljö för personalen.
  • Inga 13 timmars pass.
Källa: Personalen på Serafen