Så ska Kungsholmens parker få liv året runt

Rålambshovsparken
Kungsholmens parker ska bli tryggare och mer populära.
Fler ytor för spontanidrott, mer stadsodling och bättre plats för kultur och konst
Det är några idéer och förslag i en ny parkplan som ska göra Kungsholmens parker tryggare och mer populära.

– Det viktigaste är att vi får en långsiktig strategi där vi fastslår vissa värden. Vi ska ha parker på Kungsholmen som är tillgängliga, jämställda och trygga, säger Arvid Vikman, socialdemokratisk ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

I parkplanen, som tas upp stadsdelsnämndens sammanträde nästa torsdag, finns konkreta idéer på hur vissa parker skulle kunna utvecklas, exempelvis med isbana och mer stadsodling. Arvid Vikman menar att dessa idéer ska ses som en inriktning från stadsdelen.

– Vid varje upprustning av en park tar vi det separat i nämnden. Det som majoriteten har som ett viktigt fokus är att parkerna ska få leva året runt. Parkerna är dåligt nyttjade på vintern så där finns stora möjligheter.

Den 22 augusti öppnar en utställning i Rålambshovsparken som handlar om parkplanen. Under hösten blir det också föreläsningar och parkvandringar på Kungsholmen med fokus på parkernas historia.

Parkplanens guldkorn

Mer kultur och sport i Rålis

Foto: Mostphotos

Kungsholmens största och mest publika park, Rålambshovsparken som är 8,5 hektar stor, ska enligt parkplanen utvecklas med ännu mer plats för konst och kultur. Dessutom framhålls möjligheten att anlägga en konstfrusen isbana på amfiteaterns grusyta.

I parkplanen föreslås också en möjlig avveckling av plaskdammen till förmån för utveckling av fler lekfunktioner.

Spontanidrott i Fredhällsparken

Foto: Google street view

Den senaste tiden har fokus legat på fotbollsplanens vara eller icke vara. I parkplanen nämns bara den föreslagna 11-mannaplanen i förbifarten. Istället målas det upp en bild av en park som fylls med spontanidrott.

I parkplanen finns också idéer om stadsodling i parken.

Isbana i Kristinebergs strandpark

Foto: Mostphotos

Parken som är belägen ner mot Kristinebergs strand är en av stadsdelens nyaste. Tanken är att parken ska utvecklas ytterligare när tennishallen, som idag ligger mitt i parken, flyttas till en ny plats. Var tennishallen hamnar är däremot inte klart.

I den del av parken som vetter mot Nordenflychtsvägen finns en konstgräsplan och i parkplanen lyfts möjligheten fram att utreda om planen också kan användas som isbana på vintern.

Foto: Johan Kristensen

Norr Mälarstrands gårdar

Fem mindre gårdar (Chapmansgården, Fågelbärsgården, Jaktvarvsgården, Pontonjärgården och Rinmansgården) på tvärgator till Norr Mälarstrand ska få skyltning som tydligare än idag visar att parken är allmänna, föreslås det i parkplanen.

De små gårdarna anlades under 1930-talet och syftet var att få ljuset att strömma in mot husen samtidigt som sjöutsikten från bostäderna bevarades.

Mer stadsodling i stadens parker

Foto: Anna Z Ek

På flera platser runt om på Kungsholmen föreslås stadsodling, vilket redan idag finns på fem platser i stadsdelen.

Det gäller bland annat Fredhällsparken, Disponentparken, Kungsholms strand, Nelly Sachs park, Sysslomansparken och Mariebergsparken.