Kungsholmens parker i fokus i ny avhandling

Fredhällsparken.
Människors användning av parkerna på västra Kungsholmen står i fokus i en ny avhandling.
Lisa Larsson
Lisa Larsson är doktorand vid den kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet.
Parkerna på västra Kungsholmen står i fokus i en ny avhandling som undersöker hur människor använder grönområden för att koppla av.
– Jag vill intervjua människor om vilka grönområden som de använder och hur de upplevs som avkopplande, säger Lisa Larsson som är doktorand på Uppsala universitet.

Temat för avhandlingen är hur människor upplever sin tillgång till grönområden och hur de använder dem för stressåterhämtning.

– Jag vill intervjua människor om vilka miljöer som de använder för avkoppling, vad som kan hindra dem från att använda dem och hur vi planerar stadens grönområden, säger Lisa Larsson.

Att studien genomförs på västra Kungsholmen beror på att det här finns parker som är anlagda vid olika tidpunkter och som skiljer sig åt på flera sätt, berättar Lisa Larsson.

– Det finns äldre miljöer som är planerade på ett annorlunda sätt än vad som är på modet just nu. Samtidigt har vi den nya delen vid Hornsbergs strand som blivit väldigt populär. Jag tycker det är intressant att se hur folk använder olika typer av parker och grönområden.

Söker Kungsholmsbor till studien

Parkerna är bekanta för Lisa Larsson som själv bott på Kungsholmen tidigare.

– Jag gick ofta runt Kungsholmen och det är som att gå genom olika tidsepoker om man går längs med kustlinjen.

Lisa Larsson söker nu efter personer som bor på västra Kungsholmen som vill vara med i hennes studie.

– Det kan både vara folk som upplevt stressproblematik och människor som inte gjort det, säger hon.


Är du intresserad av att vara med i studien?

Skicka ett mejl till lisa.larsson@kultgeog.uu.se