Min lokala hjälte

Kungsholmens unga är nyktrare än någonsin

Man blir trött och skör om man inte sover ordentligt.
Man blir trött och skör om man inte sover ordentligt.
Kungsholmens unga dricker allt mindre. Och de säger nej till knark.
– Det unika för Kungsholmen är de rekordlåga nivåerna både av tobak och alkohol. Det är verkligen en positiv utveckling, säger preventionssamordnare Mia Eriksson.
Men många tjejer i gymnasiet sover dåligt.

Den så kallade Stockholmsenkäten skickas ut till alla som går i nian och andra ring på gymnasiet. Den görs för att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbing, risk- och skyddsfaktorer och eleverna får svara anonymt på ett 100-tal frågor.

Och när man läser siffrorna ser det mesta fint ut för ungdomarna på Kungsholmen.

För Mia Eriksson, som är stadsdelens preventionssamordnare, är siffrorna positiva.

–  Det dricks väldigt lite på Kungsholmen, säger hon. De som dricker mest är pojkar i andra ring. Det är den enda uppgång vi ser, lite fler dricker alkohol och något fler har provat narkotika. Men mängden är ändå liten.

De Kungsholmspojkar som dricker allra mest dricker 12 flaskor vin om året. Andelen bland både pojkar och flickor som storkonsumerar alkohol en gång i månaden eller mer är lägst i innerstan, runt 30 procent, bland gymnasisterna.

– Det är en stor minskning. Det är en trend vi ser i hela Sverige. Tobak minskar också och det är glädjande. Vi ser också en minskning av narkotika, det har gått upp något bland pojkarna i åk 2 men inte särskilt mycket.

När det gäller narkotika finns många som aldrig prövat men ändå uppger att de haft möjligheten. Hela 70 procent av flickorna i gymnasiet, högst andel i undersökningen.

– Det betyder att de kunnat säga nej. Det är också positivt, säger Mia Eriksson.

Bland niorna röker sex procent av pojkarna och tolv procent av flickorna. På gymnasiet röker 23 procent av pojkarna och 30 av flickorna och bland de senare under 18 köper hela 83 sina cigaretter själva, vilket är den högsta andelen i stan. Och föräldrarnas acceptans av rökning och snus är låg. Bland Kungsholmens niondeklassare var andelen föräldrar som tillät rökning och snus noll procent.

– Föräldrarnas inställning har man sett i forskningen har stor betydelser för hur tidigt man alkoholdebuterar. Vi har också en trend att man ska vara mer hälsosam och ta hand sig.

Ungdomars psykiska ohälsa blir sämre generellt, både i Sverige och delar av EU.

– Det är inga stora förändringar till det sämre här på Kungsholmern. Men vi tycker fortfarande att tjejerna ligger för lågt.

Ett exempel på det är att så många en tredjedel av flickorna i andra ring svarat att de sovit oroligt eller vaknat minst en gång i veckan.

– Vi vill gärna främja deras psykiska hälsa. Men mycket handlar om hur man mäter. Att ha ont i magen och svårt att sova är klassiska problem för tjejer. Och kanske ringar inte de psykosomatiska besvären som enkäten frågar om in all psykisk ohälsa.

Det kan alltså finnas psykisk ohälsa bland killar som inte fångas upp i enkäten.

– Vi vet att självmord är vanligare bland killar. Vi vill jobba med dem också. Nu har regeringen avsatt pengar till skolhälsovården. Det är bra. Den behöver förstärkas.