Kungsholmsbor är bäst på att tycka till

Kungsholmsborna lämnar in flest medborgarförslag av stockholmarna.

Just nu står tre projekt på agendan, tack vare invånarnas initiativ.

När ordföranden för Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tina Ghasemi (M), tillträdde för tre år sedan var antalet medborgarförslag 10–15 per år, ungefär lika många som i stadens andra stadsdelar. Eftersom hon ville ha mer lokalt engagemang uppmuntrade hon Kungsholmsborna att tycka till.

Och kanske är det detta som nu har gett resultat – förra året lämnades 93 medborgarförslag in. Och hittills i år har 22 medborgarförslag anmälts vid nämndemötena.

– Vitsen med att ha stadsdelar är att ha en förankring mellan politiker och invånare. Vi är i medborgarnas tjänst. Ju mer de hör av sig desto mer kan vi göra, säger hon.

De allra flesta medborgarförslagen rör utomhusmiljö och hamnar på parkmiljöavdelningen. Varje år är det flera av förslagen som genomförs eller utvecklas vidare.

– Vi avsätter pengar i budgeten som är öronmärkta för medborgarförslag, säger Tina Ghasemi.

Något som flera medborgare har efterfrågat är ett utegym i Rålambshovsparken. Snart blir det verklighet. Förhoppningen är att det ska börja byggas innan sommaren.

Ett annat förslag är en upprustning av parken mellan Stagneliusvägen och Atter­bomsvägen i Fredhäll.

– Vi fick in medborgarförslag om att man skulle göra något med platsen. Vi tyckte att det var en god idé, bejakade förslaget och satte in det i budgeten för 2013. Det vi också tyckte var viktigt var att gå ut och fråga den breda massan vad de tycker är bra att tänka på vid en upprustning, säger My Peensalu, landskapsarkitekt vid parkmiljöavdelningen för norra innerstaden.

Fram till i söndags kunde medborgarna tycka till om parkupprustningen, som är planerad till hösten.

Just nu pågår också förarbetet om området under och runt Tranebergsbron, vid västra Kungsholmen.

Ett par olika medborgarförslag på hur området kan utvecklas har kommit in, men innan beslut fattas i frågan vill förvaltningen ha en utökad dialog med invånarna.

Fakta

Så lämnar du in ditt eget förslag

Privatpersoner och föreningar kan lämna medborgarförslag direkt till sin stadsdelsnämnd.

Ett förslag ska lämnas skriftligen via stadens webbplats, e-post eller fax.

Ett medborgarförslag kan exempelvis gälla förskola, äldreomsorg, demokratifrågor eller parkskötsel.

Bekräftelse på att förslaget har mottagits kommer skriftligen, med besked om hur medborgarförslaget kommer att behandlas.

Källa: www.stockholm.se