Kungsholmsborna: Hålen i gatan värst

Dåligt återställda vägarbeten är något som irriterar många Kungsholmsbor.
Dåligt återställda vägarbeten är något som irriterar många Kungsholmsbor.
Hål i gatan, sopsäckar på trottoaren och trasiga lekplatser. Det är några av de saker som Kungsholmborna klagar på.

På Lindhagensgatan upprör en dumt placerad skylt grannarna.

Vägarbeten i nästan varje gathörn, sopsäckar med byggmaterial och hål i gatorna. Det finns många hinder att se upp för när du ger dig ut på vårpromenad.

Men vad tycker egentligen Kungsholmsborna är värst? Mitt i har gått igenom alla anmälningar till staden under förra året som handlade om gaturummet.

Allra mest stör sig Kungsholmsborna på hål i gatan – så kallade potthål – som nästan en fjärdedel av de omkring 300 anmälningarna handlar om. Den överlägset värsta gatan är Drottningholmsvägen där bland annat hål i vägen, liksom dålig återställning efter vägarbeten upprört under året.

Men det finns fler fällor att se upp för. En stor kategori är lösa gatstenar och brunnar som står för nästan 15 procent av anmälningarna.

Ett annat vanligt klagomål är så kallade ”fasta hinder”. En av dessa är en stor vägskylt placerad mitt på trottoaren på Lindhagengatan. Förbipasserande måste antingen ducka djupt, skutta ut mot cykelbanan eller i värsta fall missa och gå in i den.

– Skylten sitter idiotiskt. Den syns dåligt för bilisterna, sam­tidigt som den blockerar upp stora delar av trottoaren och är väldigt låg, säger Leif Davidsson som ofta promenerar på gatan med sin hund.

Trafikkontoret på Stockholm stad erkänner att skylten sitter problematiskt – något de känt till sedan i höstas.

– Då fick vi in ett klagomål. Och skylten sitter fel, jag vet, säger ­Jevgenija Palin, trafikplanerare för Kungsholmen.

Anledningen till den tokiga placeringen var att trafikkontoret inte hittade någon lämplig plats när den skulle sättas upp, enligt Jevgenija Palin. Nu ska problemet lösas med en metallställning över bilvägen.

– Skylten kommer att vara borttagen och utbytt inom ett par veckor, säger hon.

Vad irriterar dig mest i gaturummet?

Daniel Wikström, 36:

– Inget speciellt. Det är som på alla andra ställen i stan här.
Jesper Thunström, 46:

– Det är väl att det är mycket trafik. Och byggena vid Fleminggatan och Sankt Eriksgatan.
Karolina Svensk, 29:

– Jag blir varje dag nästan överkörd vid rondellen vid Lindhagensplan. Man kanske skulle ha grönt för alla samtidigt?
Maria Burlace, 38:

– Det är nog bara Ica Maxi vid Lind­hagensgatan där påfarten till Essinge­leden aldrig blir klar.