Kungsholmsborna tryggast i stan

KUNGSHOLMEN Kungsholmsborna är nöjda när det kommer till trygghet och service. Det visar den senaste medborgarundersökningen, beställd av stadsledningskontoret. I undersökningen ställs frågor kring trygghet, klotter, service och nedskräpning.

79 procent av Kungsholmsborna som svarade på undersökningen angav att de kände sig trygga när de gick hem själva om kvällarna, jämfört med 64 procent av stockholmarna i stort.

Kungsholmens invånare tycker förvisso att det är mycket störande klotter i stadsdelen, men är samtidigt nöjdast i staden med hur fort klottret tas bort (65 procent).

7 av 10 invånare i staden som svarade på undersökningen tycker att Stockholm är en trygg stad att bo i, medan drygt 8 av 10 Kungsholmsbor upplever staden som trygg.