Min lokala hjälte

Kungsträdgårdens framtid utreds

Norrmalm Hur Kungsträdgården ska se ut i framtiden ska under året utredas av trafikkontoret och Kungsträdgården park & evenemang. Bland annat ska man titta på vad som behöver göras för att parken ska upplevas som trygg, vilken typ av evenemang som ska ordnas under de kommande åren och hur man ska komma tillrätta med problem med trafik, parkeringar och brist på soprum för restaurangerna.

Ny teknik inom scen, bild och ljud som kan möjliggöra nya evenemang och framträdanden ska också undersökas.

I höst ska programmet ha tagits fram.