”Hur ska vi kunna förebygga spelmissbruket?”

Täby nya kommunhus
Just nu utbildas personalen för nya lagen.
Täby kommun erbjuder ingen terapi för spelmissbrukare. Kommunen har inte heller några planer på hur man ska förebygga missbruk. Just nu pågår utbildning.

– Vi kommer att använda oss av olika KBT-program, men vi har inte riktigt ännu utformat hur vi kan jobba i grupper, säger Susanne Miszewski, enhetschefen på socialtjänsten på Täby kommun.

Behandlarna vid Täbys socialtjänst har börjat inledande utbildning för spelmissbruk vid Karolinska institutet, berättar hon.

– Och de väntar på del två i början av året. För att få reda på metoder och resultat som finns, och försöka applicera det här i Täby.

Nu ska 18 000 spelmissbrukare i länet få vård

Att Täby kommun ska kunna förebygga spelmissbruket känns dock hopplöst, menar Susanne Miszewski.

– Hur ska vi kunna förebygga spelmissbruket? frågar hon retoriskt.

Botkyrka kommun tar hjälp av självtester på nätet, är det något för Täby?

– Självskattning är väl absolut en grej, men hur kan vi kämpa mot alla spelbolag som gör reklam? Jag tycker det är vansinne. Vid varje reklampaus är det tre fyra spelbolag som syns. Spritreklam är inte tillåtet men det är denna reklam. Ta bort spelbolagsreklamen, då förebygger vi, men det är en fråga för politiken, säger Susanne Miszewski.

Olika vård beroende på var du bor

Om behovet för mer stöd till spelmissbrukare verkligen finns i Täby, är en annan fråga menar Susanne Miszewski.

– Ofta hänger droger och spelmissbruk ihop och om vi överhuvudtaget får kontakt med någon person vi inte reda har kontakt med vet vi inte. Jag upplever inte spelmissbruket som särskilt stort i Täby, men det tar ju också tid innan man kryper fram, säger hon.

Fakta

Hur är läget i din kommun?

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Nej, inte ännu
  3. Utbildad personal? Utbildning pågår
  4. Anhörigstöd? Ja
Källa: Täby kommun