ANNONS

Kunskapsskolan vill starta gymnasium i Täby

Tomt klassrum.
Kunskapsskolan vill starta en helt ny gymnasieskola i Täby hösten 2020. Fullt utbyggd ska Kunskapsgymnasiet i Täby ha 330 gymnasieelever.
Kunskapsskolan har ansökt om att starta ett helt nytt gymnasium i Täby. Gymnasiet ska, enligt prognosen, inom fyra år ha 330 elever, men vd Fredrik Lindgren öppnar redan för att skolan ska bli ännu större.
ANNONS

Den nationella friskolekoncernen Kunskapsskolan driver i Täby i dag en skolan med elever i årskurs 4-9. Nu har friskolekoncernen ansökt hos Skolinspektionen om att få starta en helt ny gymnasieskola i Täby.

I dag finns Kunskapsgymnasiet på sju platser i landet. Täby ska bli den åttonde nyetableringen, enligt vd Fredrik Lindgren.

– Det finns bra underlag i Täby. Kommunen har också i utlåtandet till Skolinspektionen ställt sig positiva till en etablering av Kunskapsgymnasiet.

”Gymnasiekullarna ökar snabbt”

Friskolekoncernen Kunskapsskolan vill alltså ge sig in i konkurrensen med bland annat Tibble fristående gymnasium, som nyligen köpt upp förskolor och siktar på att utöka undervisningen neråt i åldrarna, och väletablerade och stora kommunala Åva gymnasium i Täby.

Fredrik Lindgren ser ingen risk för överetablering. Han stödjer sig på befolkningsstatistik och på en intresseundersökning som företaget gjort med 150 slumpvis utvalda ungdomar i Täby kommun, som börjar gymnasiet i höst.

– Vi ser ju att gymnasiekullarna ökar snabbt nu. Det finns behov av fler utbildningsplatser, säger Fredrik Lindgren.

Nya gymnasiet ska ha minst 330 elever

Kunskapsskolan har ansökt om att få starta gymnasiet i Täby redan hösten 2020. Därefter ska en snabb utbyggnad ske och redan efter fyra år är prognosen att ha 330 utbildningsplatser.

Tidsplanen verkar vara lite väl optimistisk, erkänner Fredrik Lindgren. Skolinspektionen har ännu inte kommit med sitt beslut i frågan.

Inte hittat lokaler ännu

Var ska gymnasieskolan fysiskt ligga?

ANNONS

– Vi för diskussioner med fastighetsägare, men det är alltid den stora utmaningen att hitta lokaler. Vi är öppna för olika alternativ, den behöver inte ligga i direkt anslutning till den grundskolan vi har i dag, säger Fredrik Lindgren.

Är det inte en fördel om gymnasiets lokaler ligger i närheten av nuvarande skola där årskurs nio finns?

– Det är inte det viktigaste i dagsläget. Vi ser att det här kan bli en gymnasieskola som kan attrahera både våra egna elever, men även andra utifrån.

Fredrik Lindgren anser att det viktigaste är att skolan ligger nära bra kommunikationer för att kunna locka elever inte bara från Täby utan från hela norrort.

Inga unika programinriktningar

Kunskapsgymnasiet i Täby vill starta fyra gymnasieprogram: naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, teknik- och ekonomiprogrammet (se faktarutan) Fredrik Lindgren marknadsför inga häftiga samarbeten eller helt unika inriktningar.

Hur ska ni locka ungdomar i den tuffa konkurrensen mellan gymnasierna?

– I grunden handlar det om att erbjuda bra undervisning och skickliga lärare. Vi har också fokus att ge eleverna bra ledarskapsutbildning.

Fakta

Kunskapsgymnasiet ska ha fyra program

Kunskapsgymnasiet i Täby vill starta fyra gymnasieprogram: naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, teknik- och ekonomiprogrammet med olika inriktningar.

Naturvetenskapliga programmet ska ha två inriktningar, en mot ren naturvetenskap och en mot naturvetenskap och samhälle. Ekonomiprogrammet ska ha inriktningen ekonomi och juridik. Samhällsvetenskapliga programmet ska ha inriktning antingen mot samhällsvetenskap eller mot beteendevetenskap. Teknikprogrammet ska ha inriktningen teknikvetenskap.

Källa: Skolinspektionen/Kunskapsskolan