Kurs för dem som vill hjälpa till vid kriser

SOLLENTUNA Nu kan alla Sollentunabor som vill hjälpa till när något allvarligt inträffar i samhället anmäla sig till Frivilliga resursgruppen. Där kan alla som fyllt 18 år gå med och hjälpa kommunen när resurserna inte räcker till.

Först måste man genomgå en utbildning som innehåller bland annat första hjälpen, krishantering och kriskommunikation. Nästa grundkurs börjar 6 oktober.