Kustbevakningen ska få lokal hjälp

Skärgården Kustbevakningen har tagit hjälp av de tillsynsmän som är anställda av Skärgårdsstiftelsen. En ny överenskommelse innebär att tillsynsmännen nu ska kunna hjälpa till vid oljeutsläpp, skriver tidningen Skärgården.

Genom att göra en första kontroll av misstänkta utsläpp och ta oljeprover ska tillsynsmännen spara både tid och pengar åt Kustbevakningen. Samarbetet inleds i vår då Kustbevakningen ska utbilda sina nya medhjälpare.