ANNONS

Kvällsöppna skolor ska lösa bristen på lokaler

På skolan i Silverdal kan snart föreningar ta plats kvällstid.
På skolan i Silverdal kan snart föreningar ta plats kvällstid.
I flera mandatperioder har frågan varit på tapeten. Men nu är det klart att Sollentunas föreningar ska kunna ta plats i skolorna på kvällstid.

– Det känns jättebra, säger Magnus Ramstrand (KD).
ANNONS

I flera mandatperioder har frågan tröskats. Bristen på lokaler är stor i Sollentuna och både kommunen och Sollentunahem har fått ta emot förfrågningar om att hyra ut lokaler för en billig peng.

Samtidigt står stora ytor i kommunens skolor tomma under större delen av dygnet utanför skoltid.

Trots det har det varit svårt att hitta en lösning. Fram tills nu.

– Vi har jobbat över nämndgränserna för att hitta en lösning. Det är lite ”Äntligen!” över den här frågan, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD).

En viktig bit är också att föreningarna, som ofta har små ekonomiska resurser, får hyra billigt.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får hyra till exempel en skolmatsal för 100 kronor per timme. Andra med enbart seniorverksamhet får betala det dubbla.

– Vi prioriterar barn- och ungdomar när det gäller skattemedel. Vuxna och seniorer kan betala själva i mycket högre utsträckning, så därför gör vi en viss skillnad, säger Magnus Ramstrand.

Kommunen har valt ut sju skolor som ska kunna användas av föreningar på kvällar och helger. De kommer att vara tillgängliga mellan 17–20 på vardagar och 8–21 på helger.

– Det är viktigt att det finns mötesplatser runt om i kommunen och det här skapar goda förutsättningar för det. Det är också ett sätt för oss som kommun att underlätta för föreningslivet och stärka den ideella sektorn, säger Magnus Ramstrand.

ANNONS

Så småningom kommer det också finnas möjlighet för andra att hyra lokalerna, till exempel företag. Priset kommer då att vara 300 kronor i timmen.

Nu drar arbetet i gång med att anpassa lokalerna, bland annat måste lås och larm justeras.

– Till höstterminen borde vi kunna komma i gång, säger Magnus Ramstrand.

Kommunfullmäktige väntas fatta det slutgiltiga beslutet i slutet av mars.

Fakta

Många platser i matsalarna

Gillboskolans matsal, 200.

Runbackaskolans matsal, 60.

Häggviksskolans aula, 400 personer, och matsal, 100.

Edsbergsskolans matsal, 100.

Helenelundskolans matsal, 100.

Silverdalskolans samlingssal, 50.

Sollentuna international schools matsal, 70.

ANNONS