Kvarnberget föreslås få 160 nya lägenheter

VÄRMDÖ Värmdö kommun har tänkt om när det gäller planerna i Gustavsbergs centrum.

Nytt är placeringen av de 160 lägenheter som nu föreslås byggas på Kvarnberget i stället för i Kvarnbergets sluttning.

Kvar i planeringen är tankarna om att skapa en central stadspark, ett sammanhållet grönstråk, ny bostadsbebyggelse, nya verksamhetslokaler, förskola och ett särskilt boende för äldre.