Kvarnholmen säljs för hemlig summa pengar

Under 90 år var KF en del av Kvarnholmen.
Under 90 år var KF en del av Kvarnholmen.
Efter 90 års verksamhet på Kvarnholmen lämnar nu KF området för gott. Den 28 december sålde kooperationen sin andel av Kvarnholmen.

1922 köpte KF kvarnen på Kvarnholmen och tillverkade livsmedel på halvön fram till 1992. De senare åren har området förvandlats till en egen stadsdel och det finns planer på 2 500 bostäder på holmen. Nu har KF sålt sin halva av ägarbolaget Kvarnholmen utveckling AB.

– Det är den sista anknytning till Kvarnholmen som vi hade. Kvarnholmen har varit en viktig del i vårt arbete, men affärer är affärer och projektet går framåt, säger Kristofer Myrevik, informationschef på KF och Coop.

Under sin 90-åriga närvaro har KF präglat området. Från kvarnverksamheten togs steget till bland annat till en spisbrödsfabrik och en makaronifabrik. Köpare av KF:s del är byggbolaget Peab och Folksam. Efter förvärvet ägs Kvarnholmen utveckling AB till lika delar av JM och ett av Folksam och Peab gemensamt ägt bolag. I förvärvet ingår ytterligare ett bolag innehållande byggrätter.

– Försäljningen är inte så dramatisk. Vi har ägt fastigheter och drivit verksamhet på Kvarnholmen under lång tid. Men nu har projektet kommit till en fas då det ska byggas bostäder vilket inte ligger inom vår affärsidé, säger Kristofer Myrevik.

Vilket pris fick ni?

– Köparen valt att inte gå ut med det. Men generellt sett så kan man säga att Kvarnholmen har varit en god affär för oss, säger Myrevik.

Sofia Ljungdahl, divisionschef på Peab, menar att affären i det första skedet inte kommer att innebära några stora ­förändringar.

– Vi kommer att jobba vidare med utvecklingen av Kvarnholmen och de befintliga bostadsprojekten. Vi har den kompetens som behövs, för bostadsutveckling, fastighetsutveckling och anläggningsarbete och vill bidra på ett positivt sätt.

Fakta

Var först en ö

KF tog över verksamheten på holmen 1922. Holmen var då en ö och hette då Hästholmen.

1928 skapades ett bostadsområde med arbetarbostäder.

Verksamheten lades ned i slutet på 1990-talet.

Källa: Stockholms läns museum.