Kvarnholmsförbindelse prövas igen

Nacka Kvarnholmsförbindelsen kommer att prövas i Mark- och miljööverdomstolen. Det stod klart i veckan då de meddelade prövningstillstånd för Nacka kommuns överklagan.

I juni i år vann motståndare till bron en seger i Mark- och miljödomstolen, som underkände Nackas miljökonsekvensbeskrivningar för biltrafiken. Mark– och miljödomstolen rev då upp detaljplanen för bron och tunneln och skickade ärendet åter till Nacka kommun.