Kvarnvallens återvinning stängs

sopor sopstation
Nedskräpningen vid återvinningsstationen blev för mycket.
Efter lång tids omfattande och upprepad nedskräpning vid återvinningsstationen vid Kvarnvallen stängs stationen den 28 april.

– Vi och kommunen har försökt komma tillrätta med sopdumpningen på återvinningsstationen, men våra åtgärder har inte gett önskat resultat och vi är därför överens om att ta bort stationen, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) i ett pressmeddelande.

Stationen vid Kvarnvallen har under en längre tid dragits med problem. På stationen, som bara är till för hushållens sopor, har mängder av sopor dumpats som inte hör hemma under de senaste åren. Det har stundtals varit så mycket sopor att det fått städas bort med lastbilar, och trots flera åtgärder har situationen inte förbättrats. Platsen utnämndes av Mitt i Järfällas läsare till en av de skräpigaste platserna i kommunen för ungefär ett år sedan. Den kallades också ”Järfällas skamfläck” av en insändarskribent vid ungefär samma tid.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på återvinningsstationerna på Hemmansvägen, vid Willys/Veddesta och på Görvälns återvinningscentral som är de platser vi hänvisar till, säger Annika Ahlberg, FTI.

FTI:s och på kommunens hemsidor finns kartor över var återvinningsstationerna i kommunen ligger.