ANNONS

Kvicksilver i Solnas firrar

Frossa inte i firrar från Brunnsviken.
Frossa inte i firrar från Brunnsviken.
Förhöjda halter av miljögifter i fisk från Brunnsviken, enligt ny undersökning.
ANNONS

Kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det visar en ny undersökning som Solna stad och Stockholms stad genomfört tillsammans.

Halterna är högre i jämförelse med många andra vatten i Stockholmsregionen liksom i ett nationellt perspektiv.

Något frosseri i fisk från Brunnsviken är därmed inte att rekommendera, enligt Livsmedelsverket, som menar att man inte ska äta abborre, gädda, gös eller lake från vattendraget oftare än en gång per vecka.

Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn, bör inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2-3 gånger per år, skriver man i sina kostrekommendationer.

Orsaken till de förhöjda halterna av kvicksilver är inte känd men man tror att det är ”en effekt av en tidigare hög kvicksilverbelastning i kombination med gynnsamma förutsättningar för omvandling av kvicksilver till organisk form, som sedan tas upp av vattenlevande organismer”, skriver staden på sin hemsida.