Miss i detaljplan ska rättas till

BREDDEN Upplands Väsby har fått bakläxa av länsstyrelsen i ett byggärende som gäller Infracity.

I slutet av november förra året antog fullmäktige detaljplanen för området öster om E 4 i Infracity.

Men detaljplanen saknade en så kallad punktprickning, en slags skyddszon, nära en kraftledning som tillhör Vattenfall. Området vid kraftledningen får inte bebyggas.

Vattenfall reagerade över felet och länsstyrelsen har nu bestämt att bristen i detaljplanen rättas till.