Välj ditt område
ivo lidingö
Skärmdump IVO/Mostphotos.

Efter kvinna dog – IVO avslutar ärendet

Nyheter I juni dog en kvinna efter att Lidingö stads hemtjänst inte besökt henne på 40 timmar - trots att hon skulle ha hjälp två gånger om dagen. IVO har nu avslutat sin utredning. De bedömer att kommunen efter en komplettering har utrett händelsen tillräckligt.

Trots att tre anställda vid Torsviks hemtjänst ringde på kvinnans dörr utan att hon öppnade gjordes inga försök att ta reda på vad som hänt henne. När personalen efter 40 timmar tog sig in visade det sig att kvinnan blivit liggande på golvet utan larmklocka. Två dagar senare dog hon på sjukhus.

Läs mer: Kvinna dog när hemtjänst missade rutiner

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu gått igenom Lidingö stads förklaring till varför inga åtgärder vidtogs när kvinnan inte öppnade för hemtjänsten. Den första utredningen som omsorgs- och socialnämnden skickade in var ofullständig, enligt myndigheten. Efter att nämnden gjort vissa kompletteringar bedömer IVO att nämnden utrett händelsen tillräckligt och avslutar ärendet utan fler åtgärder.

I sin komplettering skriver nämnden bland annat att det funnits brister i rutiner när det gäller att föra vidare viktig information. Det har också funnits bristande kunskap om rutinerna för vad personalen ska göra om en person inte öppnar dörren, och bristande kunskap om hur viktigt det är att dokumentera avvikelser.

Enligt IVO har nämnden gått igenom aktuella rutiner och påbörjat ett arbete med att personalen ska kunna ta del av rutinerna och rapportera avvikelser direkt i mobilen. Personalen har också fått gå en utbildning i social dokumentation. Samordnarens roll och skyldigheter har också gjorts tydligare.

Utrednings- och anmälningsskyldighet

Utdrag ur socialtjänstlagen:

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan.

Källa: 14 kap. 6-7 §§ socialtjänstlagen (2001:453)

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Högsta Domstolen
Nyheter

Sålde knark i kiosk – får dom prövad

Nyheter

Flera ministrar har fått pulverbrev

Nyheter

Brev med pulver skickat till Ibrahim Baylan

Nyheter

Kör MC i löpspåren – på span efter blottare

Nyheter

Risk för kaos på Medis till helgen

Brott

Hemtjänst stal guldtand från åldring