Kvinna bestulen av hemtjänsten

solna Vård- och omsorgs­företaget Förenade Care har lex Sarah-anmält sig självt efter att en kvinna med hemtjänst från företaget blivit bestulen i sin lägenhet.

Enligt kvinnans dotter har åtminstone sju smycken och en kristallvas försvunnit någon gång mellan försommaren och början på september i år.

Förenade Care konstaterar att minst 28 olika personer har besökt kunden under den perioden. Företaget ska ha genomgång av policy och rutiner med personalgruppen.

Under hösten kommer även polisen att föreläsa om stölder hos äldre för personalgruppen.