6,5

miljoner kronor redovisar Aerosol Scandinavia i resultat för 2012. Det är en 60 procent mer än 2011 då företaget hade ett resultat på 2,9 miljoner kronor.