Kvinna får rätt till färdtjänst

Kungsängen Förvaltningsrätten ger en 46-årig kvinna från Kungsängen rätt till färdtjänst. Hon har tidigare blivit nekad färdtjänst av kommunen.

Kvinna, som efter en bilolycka har påtagliga minnessvårigheter och svårt att orientera sig utanför sin närmaste omgivning, är enligt ett läkarintyg beroende av ledsagare vid resor med allmän kollektivtrafik.

Hon har flera gånger drabbats av panik i stressande situationer i kollektivtrafiken, och då blivit hämtad med ambulans.

Trots det ansåg trafiknämnden att hon inte är i behov av färdtjänst och avslog hennes ansökan. Förvaltningsrätten anser dock att hon har ”sådana väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel” att de beviljar henne färdtjänst.