Kvinna fick falskt cancerbesked

SÖDERMALM Södersjukhuset har anmälts till Socialstyrelsen för att ha lämnat en falsk dödsdom till en kvinna. Det var i januari som kvinnan sökte vård för lunginflammation.

Enligt anmälan fick kvinnans uppsvullna lymfkörtlar läkarna att tro att hon hade fått ett återfall i blodcancer som enligt dem inte gick att bota. Och kvinnan skickades hem med beskedet att hon endast hade några veckor kvar att leva.

Kvinna blev under våren allt friskare och när en ny undersökning gjordes under sommaren fick kvinnan veta att hon inte hade cancer och inte heller hade haft det i januari.