Kvinna fick inte bidrag för tv-köp

SKÄRHOLMEN Förvaltningsrätten tycker inte att stadsdelsnämnden har redovisat några giltiga skäl för att avslå en ansökan från en kvinna som sökte ekonomiskt stöd för att köpa en tv.

Som skäl för beslutet uppgav stadsdelsnämnden att behovet av en tv inte var ett sådant behov som avses i Socialtjänstlagen. Kvinnan överklagade och menade att hon behövde en tv eftersom hon, på grund av sjukdom, lever isolerad.

Förvaltningsrätten har nu skickat tillbaka ärendena till nämnden för ny utredning.