Kvinna fick rätt mot byggfirma

TYRESÖ Tyresöfirman lovade att badrumsrenoveringen skulle ta 4-6 veckor. I stället tog den 11. Nu har kvinnan som beställt renoveringen anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som rekommenderar att hon ersätts med 5 000 kronor.

Förseningen berodde på att Tyresöfirmans underleverantörer inte gjorde vad de skulle i tid. Företrädare för företaget hade dock i avtalet med kvinnan skrivit in att man inte ersätter kunder om felet beror på underleverantörerna.

Men ARN anser att man inte kan göra så, då det i princip skulle innebära att företaget skulle slippa allt ansvar för förseningar.