Kvinna fick rätt mot kommunen

ÖSTERMALM Förvaltningsrätten slår fast att en kvinna ska ha rätt att ta med sig en assistent under ett par planerade resor med färdtjänst utanför Stockholms län, något som hon tidigare har blivit nekad av stadsdelsnämnden.

Kvinnan har ekonomisk ersättning för en assistent och nämnden ansåg att dessa pengar även skulle räcka till resor. Motiveringen var att det är upp till den enskilde hur assistansersättningen fördelas.

Men Förvaltningensrätten ger nu kvinnan rätt att få ekonomisk ersättning för assistenten.