Kvinna fick rätt om soffa och tv

JÄRFÄLLA En 47-årig kvinna har rätt till ekonomiskt bistånd för att köpa en soffa och en tv. Det har Förvaltningsrätten beslutat efter att kvinnan överklagat ett tidigare nej från socialnämnden i Järfälla kommun.

Förvaltningsrätten anser att en soffa och en tv av enklare slag ingår i en skälig levnadsnivå.

Socialnämnden i Järfälla har tidigare beslutat att bevilja kvinnan 2 406 kronor för säng och matsalsgrupp. Men socialnämnden ansåg att det inte fanns särskilda skäl för att bevilja ekonomiskt bistånd även till soffa och tv. Ett beslut Förvaltningsrätten nu ändrat.