Kvinna fick rätt till bistånd för mediciner

En kvinna sökte om bistånd för att köpa mediciner men fick avslag från Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

I Stockholms kommuns första bedömning ansåg de att kvinnans inkomster var för höga för att hon skulle beviljas biståndet.

Men enligt förvaltningsrätten är det en felbedömning av kommunen att kvinnan i förväg skulle ha räknat med att hon skulle stå utan pengar och därmed planerat sin inkomst de kommande månaderna. Kvinnan ska inte heller sedan tidigare ha ansökt om försörjningsstöd.

Förvaltningsrätten anser att kommunen har haft fel i sin bedömning och kräver nu att kommunen återprövar det.