Kvinna utan hemtjänst efter misstag

Äldre.
Den gamla kvinnan blev utan hemtjänst på morgonen, på grund av personalens misstag.
På morgonen den 3 mars väntade en kvinna i Skärholmen förgäves på hemtjänsten. Till slut ringde hon Trygghetsjouren.
Nu har hemtjänstpersonalen gjort en Lex Sarah-rapport – den andra på kort tid.

Ingen öppnade när hemtjänstpersonalen ringde på hos den gamla kvinnan i Skärholmen, på morgonen den 3 mars. Den anställde ringde på flera gånger, men gick till sist därifrån.

Hen brydde sig inte om att kontakta sina kolleger för att få hjälp att reda ut situationen. Det ledde till att kvinnan blev utan hjälp ända fram till lunchtid. Då hade hon själv larmat Trygghetsjouren, som i sin tur kontaktat hemtjänstpersonalen. Först efter det kom hemtjänsten hem till kvinnan.

Den anställde som ringde på hos kvinnan på morgonen hade missat att kvinnan lämnat över nycklar till hemtjänstpersonalen dagen innan. Om den anställde hade kontaktat sina kolleger skulle hen snabbt ha fått reda på det och kvinnan skulle också snabbt ha fått den hemtjänst hon skulle ha. Nu blev hon i stället utan hjälp under förmiddagen.

Hemtjänstpersonalen har nu gjort en så kallad Lex Sarah-rapport, till sin arbetsgivare som nu är skyldig att utreda händelsen och se till att samma fel inte begås igen. Personalen har också tagit upp händelsen vid ett morgonmöte.

Det var bara ett par veckor sedan som hemtjänstpersonal i Skärholmen senast skrev en Lex Sarah-rapport. Då hade en äldre kvinna avlidit på sjukhus, bara några dagar efter att hon lämnats ensam av hemtjänstpersonalen, trots att hon mådde illa och hade kräkts. Kvinnans döttrar gjorde också en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Fakta

Detta är Lex Sarah

Lex Sarah innebär att den som arbetar med omsorg om äldre eller personer med funktionsnedsättning är skyldig att rapportera om missförhållanden inom omsorgen, till socialnämnden.

Den som bedriver verksamheten måste sedan utreda och avhjälpa eller undanröjda det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål.

Om det visar sig att missförhållandet är allvarligt ska den som driver verksamheten snarast anmäla det till anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kapitlet, paragraf tre i socialtjänstlagen. Den trädde i kraft 1999, och hat senare skärpts.

Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att de uppkommer igen.

Källa: Socialstyrelsen