Kvinna kräver fler p-platser vid Hornstull

Hornstull ”Parkeringssituationen på Bergsundsstrand är helt horribel och att bilar dubbelparkerar på Hornsgatan är inte av illvilja eller slöhet.”

Det skriver en kvinna som bor i området och som nu har skickat in ett medborgarförslag om att bygga snedställda p-platser när gatudelen ändå ska rustas upp.

Kvinnan skriver att hon brukar köra runt hela kvarteret i jakt på en parkeringsplats men att hon ofta tvingas ge upp, dubbelparkera och sätta sig på en servering i väntan på att någon ska flytta sig.

Medborgarförslaget har nu skickats vidare till trafikkontoret för vidare beredning.