Kvinna larmade om hot i kommunen – blev själv brottsanklagad

arbetsmiljö, Sollentuna
"När jag berättade om hotet blev jag utmålad som psykiskt sjuk och illojal" berättar kvinnan.
Kvinnan berättar att den manliga chefen hotat henne.
Men när chefen granskas får han själv skriva om utredningen.
Efter att ha larmat om detta till högsta politiska ledningen blir kvinnan dessutom anklagad för brott.

I början av 2018 ber en kvinna om hjälp och berättar att hon blivit hotad av sin chef på Sollentuna kommun.

Han har lutat sig över henne med knutna nävar och skrikit henne rakt i ansiktet.

Det är samma manliga chef som Mitt i har granskat och som flera anställda påstår att de har blivit trakasserade av.

Kallar kvinnan psykiskt sjuk

En arbetsmiljöutredning som gjorts av Avonova som bedriver företagshälsovård slår fast att det är ”en ömsesidig konflikt” mellan mannen och kvinnan.

Men Mitt i kan avslöja att den manliga chefen fått ett utkast skickat till sig av en anställd på Sollentuna kommun.

I utkastet har han strukit uppgifter om sig själv och skrivit om i rapporten. Det visar mejlkonversationer mellan Avonova och kommunen som Mitt i tagit del av.

Sollentuna kommun gräv wennang.

I ett mail till psykologen som utreder mannen och kvinnan skriver den manliga chefen en rad anmärkningsvärda påståenden om kvinnan, påståenden som saknar grund. Foto: Mostphotos/Kollage

Mannen påstår i ett mejl till den psykolog som gör utredningen att kvinnan är psykiskt sjuk, att hon separerat från sin sambo och att hon är paranoid på grund av barndomstrauman.

Där är man banne mig ute på gränsen för vad som är tillåtet för en kommun

Olle Lundin, professor i offentlig rätt

Alla påståenden saknar grund. Kvinnan bor till exempel fortfarande med sin sambo.

Så gott som alla ändringar mannen gjort tas med i den slutliga versionen av rapporten.

Kvinnan däremot får aldrig en chans att bemöta uppgifterna innan rapporten är klar.

Utreder kvinnan efter anmälan

Tillsammans med huvudskyddsombudet anmäler kvinnan händelserna till Arbetsmiljöverket. De skickar också anmälan till gruppledarna för alla partier i Sollentuna.

Kommunen svarar med ett brev från advokatbyrån Mannheimer Swartling. I brevet, som går till kvinnans fackliga ombud och de politiker som mottagit hennes anmälan, står att spridandet av integritetskänsliga uppgifter – alltså att anmälan skickats till gruppledarna – kan vara förtal och att kommunen förbehåller sig rätten att vidta åtgärder.

Det är en formulering som får Olle Lundin, professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, att reagera.

Han pekar på att det är ytterst tveksamt om det kan vara förtal att larma om arbetsmiljöproblem till politiken, eftersom de har det högsta arbetsmiljöansvaret i en kommun.

sollentunakommungräv

I ett mail till psykologen tar den manliga chefen upp flera ändringar i rapporten. Så gott som alla ändringar går igenom. Foto: Mostphotos/Kollage

Förtal är dessutom ett brott som enbart kan begås mot en privatperson, inte en organisation som en kommun. Han menar att det därför att det är anmärkningsvärt att kommunen lägger pengar på ett juridiskt ombud i ärendet.

– Där är man banne mig ute på gränsen för vad som är tillåtet för en kommun, säger Olle Lundin.

Dåvarande personalchefen Mona Birgetz menar att man anlitat ombudet för att se till att hanteringen i ärendet går rättssäkert till. Hon hävdar att kommunen enbart haft för avsikt att utreda faktumet att integritetskänsliga uppgifter spridits, inte förtal. Men varför det juridiska ombudet tar upp brottsmisstankarna i brevet vill hon inte förklara.

Om man inte har för avsikt att utreda förtalsbrott, varför nämner man att det kan röra sig om förtal i brevet?

– Jag väljer att inte kommentera uppgifterna då de inte ursprungligen kommer från kommunen, säger Mona Birgetz.

Ser inga skäl till kritik

I början av utredningsprocessen blir kvinnan sjukskriven för posttraumatisk stress. Hon erbjuder sig redan då att ta en ny tjänst på en annan avdelning, men medan mannen är kvar lämnar kvinnan kommunen efter långdragna fackliga förhandlingar.

Manfred Holmelin Kommundirektör Sollentuna kommun

Ärendet har hanterats enligt kommunens regler och riktlinjer, enligt Manfred Holmelin, tillförordnad kommundirektör. Foto: Åsa Sommarström

Den tillförordnade kommundirektören Manfred Holmelin ser inga skäl till kritik mot kommunens hantering av ärendet, trots att den manliga chefen fått påverka utredningen och kommunens ombud anklagat kvinnan för brott.

– När man går in i sådana här situationer som berör människor är det inte alltid alla är nöjda med lösningen, säger Manfred Holmelin.

Kvinnan tycker att kommunledningen inte har tagit ansvar:

– Jag blev trakasserad och hotad av min chef under en längre tid och när jag berättade om det blev jag utmålad som psykiskt sjuk och illojal. Istället för att som en normal arbetsgivare ge mig stöd och gå till botten med vad som hänt, säger kvinnan.


Mitt i har granskat arbetsmiljön på Sollentuna kommunledningskontor. Efter två initiala tips har Mitt i  sökt upp nuvarande och tidigare anställda för intervjuer.

Utöver intervjuerna har Mitt i tagit del av ett antal utredningar, intern mejlkorrespondens och andra handlingar som styrker bilden.

28 personer har kontaktats. 17 av dem har upplevt problem med den manliga chefen, att han varit verbalt aggressiv mot dem eller att de sett honom vara det mot andra. Flera har känt sig hotade eller upplevt honom som obehaglig eller manipulativ.