Kvinna på boende fick fel medicin

ENSKEDEDALEN Den då 82-åriga kvinnan fick tre doser av fel medicin på Hemmet för gamla i Enskededalen och var inte kontaktbar på över två dygn.

Felmedicineringen i början av maj i fjol Lex Maria-anmäldes av ålderdomshemmet som drivs av Vardaga.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg fattat sitt beslut. Två undersköterskor fråntas sin rätt att dela ut medicin på delegation och får var sin erinran. Det får även de två inblandade sjuksköterskorna.

Dessutom har ålderdomshemmets lokala läke­medelsrutin förbättrats och gjorts tydligare.